Yoni Eini
 

Yoni Eini

Co-founder and CTO @ Upsolver